Dacă realizezi venituri în România, atunci ai posibilitatea de a redirecționa până la 3,5% din impozitul anual pe venit către una sau mai multe entităților non-profit/unități de cult care funcționează în condițiile legii. 

În acest fel, dacă dorești să susții activitatea ESN Timișoara, o poți face urmând câțiva pași simpli:

 • Completează cu datele tale formularul 230 direct pe site-ul: https://redirectioneaza.ro/esntimisoara
 • La pasul următor scrie suma care va fi redirecționată (nu este obligatoriu, iar dacă nu o treci tu, ea va fi ulterior calculată de către organul fiscal);
 • Dacă dorești să ne redirecționezi același procent și anul viitor, poți bifa căsuța pentru 2 ani și nu va mai trebui să depui alt formular până în 2024;
 • Printează formularul și semnează-l; 
 • După ce ai semnat formularul, depunerea lui se poate face în mai multe moduri:
  • îl depunem noi, caz în care îl scanezi și ni-l trimiți la adresa de e-mail contact@timisoara.esn.ro până la data de 24 mai.
  • îl depui tu, direct la registratură sau prin poștă (cu scrisoare recomandată) către unitatea teritorială ANAF de care aparții (în acest caz completează 2 exemplare, dintre care unul va rămâne la tine).
  • depunerea se poate face și în mod electronic dacă ești utilizator al SPV (spațiul privat virtual)

Data limită de trimitere a formularului este 25 mai 2022.

Dacă dorești să redirecționezi pentru mai multe entități sau să consulți procedura completă, găsești toate informațiile necesare aici.

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private completează în mod corespunzător formularul "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" disponibilă pe site-ul ANAF.

Attachment Files: 
FAQ: 

Care este cota din impozitul pe venit pe care o pot redirecționa către un ONG sau unitate de cult?

Începând cu 2019, cota pe care o poți redirecționa a crescut de la 2% la 3,5%, în beneficiul a una sau mai mult entități nonprofit sau unități de cult.

În ce categorii de venituri trebuie să mă încadrez ca să pot face redirecționarea?

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
- venituri din salarii și asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
- venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
- venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Unde găsesc formularul pe care îl am de completat pentru a vă redirecționa cei 3,5% din impozit?

Varianta 1: completează formularul direct pe website-ul redirectioneaza.ro, apoi tipărește-l și semnează-l;
Varianta 2: dacă ești utilizator al serviciului Spațiul Privat Virtual, după autentificare, accesează secțiunea Depunere declarații, subsecțiunea D230.

Trebuie să calculez eu cât înseamnă cota de 3,5% și să scriu în Cerere?

Nu trebuie să scrii nimic în câmpul respectiv dacă nu știi. Sumă va fi calculată și virată de organul fiscal în funcție de venitul declarat.